Xây dựng công an phường Nghi Hương điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Đăng ngày 26/04/2023

Sáng 26/4, Đoàn công tác của Công an thị xã Cửa Lò đã có buổi làm việc với Đảng uỷ phường Nghi Hương về thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; “Xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các đồng chí:  Thượng tá Phan Thị Thu Thủy – Phó trưởng Công an thị xã; Lê Thị Hồng Nhung – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hương đồng chủ trì. Đại diện các đội nghiệp vụ Công an thị xã, các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, trưởng các tổ chức đoàn thể và Công an phường Nghi Hương tham dự.


Là địa bàn trung tâm của thị xã Cửa Lò nên bên cạnh thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thì Nghi Hương vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Do đó, ngay sau khi Công an thị xã chỉ đạo triển khai xây dựng “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; “Xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an phường đã tham mưu Đảng ủy ra Nghị quyết và UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện. Trước hết là rà soát, đối chiếu các tiêu chí và đánh giá lại thực trạng tình hình mọi mặt, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và huy động tối đa các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đề ra. Đến nay 31/34 tiêu chí xây dựng “phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và 20/22 tiêu chí tạm thời về xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” đã đạt…

Sau khi lãnh đạo UBND và Công an phường Nghi Hương báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như việc triển khai thực hiện mô hình, đại diện các đội nghiệp vụ Công an thị xã cũng như cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể địa phương đã cùng nhau thảo luận nhằm đưa ra giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các tiêu chí.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tá Phan Thị Thu Thủy – Phó trưởng Công an thị xã đánh giá cao sự quan tâm vào cuộc của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí đề nghị thời gian tới Nghi Hương cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đưa việc thực hiện các tiêu chí của mô hình vào tiêu chí bình xét thi đua cuối năm của các tổ chức, đoàn thể, đơn vị, khối dân cư. Đẩy mạnh thực hiện đề án 06; đa dạng hóa hình thức và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình. Công an thị xã sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường phối hợp với địa phương tìm biện pháp thảo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí. Qua đó phấn đấu xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; “Xây dựng phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong năm 2023.

                                                                     Hữu Lương – Ngọc Ánh