Xã Nghi Hương triển khai mùa Du lịch 2010

Đăng ngày 21/03/2014

 

Nhà hàng Lương Quyền cũng như nhiều kiốt, nhà hàng khác kinh doanh dịch vụ du lịch bãi biển thuộc địa bàn xã Nghi Hương- TX Cửa Lò. Bên cạnh tập trung đầu tư cơ sở, vật chất, nhân lực và các diều kiện để phục vụ du khách và nhân dân, nhà hàng này còn thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND xã, cũng như của TX Cửa lò đề ra như, quản lý khai thác tài nguyên du lịch gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường bảo vệ cây xanh, thảm cỏ, công tác vệ sinh, an ninh trật tự, hàng rong, xe lai, dừng đỗ không đúng nơi quy định nơi được giao quyền kinh doanh và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về văn hóa giao tiếp ứng xử du lịch. Chính vì vậy mà sau 3 năm kinh doanh dịch vụ du lịch bãi biển, hàng năm nhà hàng anh Quyền luôn thu hút được nhiều du khách.
Nhằm xây dựng, phát triển các loại hình dịch vụ du lịch hiện đại và mang tính bền vững, kết hợp xây dựng vùng du lịch sinh thái. Xã Nghi Hương tập trung tăng cường công tác vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu lao động, tăng số lao động làm dịch vụ du lịch biển hàng năm từ 450 lao động năm 2009 lên 550 lao động năm 2010. Đồng thời ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kinh tế du lịch. Một trong những gải pháp để thực hiện thắng lợi mùa du lịch 2010, Ông Trần Minh Lương – Chủ tịch UBND xã Nghi Hương- TX Cửa Lò cho biết: “Ngay từ đầu chúng tôi đã phối hợp với phòng quản lý quy hoạch đô thị TX, quy hoạch lại hệ thống ốt, quán ở phía đông đường Bình Minh và tập trung chỉ đạo chỉnh trang đô thị… Năm nay chúng tôi đã tập trung công tác tuyên truyền vận động và tổ chức ký cam kết “5 không”. Xã đã thành lập đội quản lý du lịch, tăng số lượng và trang bị công cụ hỗ trợ để đảm bảo cho các yếu tố hoạt động”.

Xã Nghi Hương đã sẵn sàng cho mùa du lịch mới 2010, với quyết tâm phấn đấu đưa thu nhập từ hoạt dộng dịch vụ du lịch đạt 22 tỷ dồng chiếm 25% trong tổng giá trị sản xuất năm 2010.

Theo: Thanh Bình