Xã Nghi Hương Lễ phát động thi đua chào mừng 15 năm ngày thành lập Thị xã

Đăng ngày 20/03/2014

 

Trong buổi Lễ, Nghi Hương đã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân tập trung làm tốt một số nội trọng tâm như: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phấn đấu đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt 22-23 % trong năm 2009; Đẩy mạnh công tác phát triển Văn hoá, xã hội; Chú ý xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào; Quan tâm hơn nữa phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội…
Sau buổi Lễ phát động, Ban văn hoá đã phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương này tổ chức Hội diễn văn nghệ Đoàn đội. Đã có 28 tiết mục của 14 xóm về tham dự. Hàng ngàn người dân của xã Nghi Hương và vùng lân cận đã có mặt ngay từ đầu buổi để dự Lễ phát động và cổ vũ cho các đội văn nghệ nói trên.