Vốn vay từ Ngân hàng CSXH : Giúp hội viên Hội LHPN phường Nghi Thu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đăng ngày 09/03/2023

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã nói chung và Hội LHPN phường Nghi Thu nói riêng. Trong những năm qua, Hội LHPN phường Nghi Thu luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội LHPN, NHCS thị xã Cửa Lò về việc khảo sát nắm tình hình đời sống, việc làm nhu cầu vốn của hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ làm chủ hộ để có biện pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với từng điều kiện khác nhau. Một trong những giải pháp hỗ trợ đó chính là việc cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Cửa Lò. Từ đó giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.


Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Cửa Lò nhiều hội viên phụ nữ trong phường đã có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Đến cuối tháng 1/2023, dư nợ trong hệ thống Hội gần 11 tỷ đồng, cho 168 hộ còn dư nợ, 4 tổ tín dụng do Hội LHPN phường  quản lý.

Phải khẳng định rằng, vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách do Hội nhận ủy thác đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống cho phụ nữ. Nhiều hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, các mô hình tổ phụ nữ vay vốn sử dụng vốn vào sản xuất như: nuôi nghêu biển, nuôi bò, chăn nuôi gia súc gia cầm, sửa ốt kinh doanh buôn bán, hoạt động dịch vụ biển và các nguồn phát triển kinh tế khác… thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm/hộ hội viên.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã mang lại cho hội viên Hội LHPN phường Nghi Thu kinh tế phát triển ổn định giúp đời sống hội viên được nâng cao.

 Một trong những điển hình trong đó có hộ chị Lê Thị Phương thuộc khối 1, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Thời gian đầu, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn để mở rộng kinh doanh.  Nhưng từ khi được Hội LHPN phường tín chấp, chị vay 50 triệu đồng để nuôi nghêu và buôn bán hải sản; sau một thời gian, nhờ sự nỗ lực của bản thân cơ sở của chị đã từng bước phát triển. Chị lại mạnh dạn tiếp tục vay thêm từ vốn giải quyết việc làm 50 triệu để mua máy móc sản xuất kinh doanh. Đến nay, từ những việc làm thiết thực, kinh doanh có hiệu quả chị đã mở kho đông và đăng ký giấy phép kinh doanh. Hàng năm cơ sở buôn bán của chị đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 10 lao động, thu nhập mỗi lao động bình quân 5 đến 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra Chị còn làm tốt công tác nhân đạo từ thiện hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, hoạn nạn với số tiền hàng triệu đồng. Không những thế chị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương, của Hội.

Theo bà Phùng Thị Mơ,Chủ tịch Hội LHPN Phường Nghi Thu, toàn phường có 696  hội viên; Đa số hội viên đã được sử dụng vốn ngân hàng chính sách thông qua tổ vay vốn của hội phụ nữ, hội nông dân, hội Cựu chiến binh.Vì vậy chị em hội viên ngày càng phát triển, không có hội viên nghèo. Nghi Thu là một trong những đơn vị không có nợ quá hạn từ nhiều năm; hội viên được nhận vốn, đều xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả; trả vốn đúng hạn. Hội LHPN phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh thoát nghèo bền vững.

 Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn hơn nữa, Hội LHPN thị xã đã tập trung chỉ đạo Hội phường thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Hội phụ nữ với Ngân hàng CSXH, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai thực hiện quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách; kịp thời phối hợp với Ngân hàng CSXH rà soát nắm nhu cầu vay vốn hỗ trợ sản xuất, nhất là từ khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; kinh tế từng bước phục hồi, triển khai các chương trình cho vay: sửa chữa nhà, học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập, tiếp tục phát huy hiệu quả của tổ tiết kiệm vay vốn, tích cực vận động hộ vay gửi tiết kiệm, kịp thời giải ngân vốn mới, vốn quay vòng góp phần tăng trưởng dư nợ vốn vay  Ngân hàng CSXH do Hội LHPN phường quản lý.

Từ ngày có Vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, đã mang lại cho hội viên Hội LHPN phường Nghi Thu khởi sắc về kinh tế, từ đó đời sống xã hội được nâng cao, hội viên hội LHPN an tâm tích cực thi đua sản xuất kinh doanh./.

Nguồn:  Ngân hàng chính sách Cửa Lò.