Viện chiến lược phát triển: Khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ về quy hoạch phát triển KT-XH

Đăng ngày 25/03/2014

Các ông Hoàng Ngọc Phong, Phó Viện trưởng viện chiến lược phát triển, Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh về dự.

Tham gia khoá đào tạo này có học viên của 18 Tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ. Trong thời gian 3 ngày, những người là cán bộ làm công tác quy hoạch nói trên được nghe giới thiệu về các chuyên đề như: Đảm bảo sự thống nhất đối với quy hoạch vùng và quy hoạch Tỉnh trong bối cảnh mới; Quán triệt nghị định 04/2008/NĐ-CP về quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội; Quy trình đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án “ Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội”; Một số vấn đề về phân tích đầu tư phát triển, phân tích kinh tế, tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế và phân tích cơ cấu kinh tế.

Viện chiến lược phát triển phối hợp với UBND Tỉnh Nghệ An tổ chức khoá đào tạo này cho thấy công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở Tỉnh Nghệ An nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung đang vô cùng bức thiết. Làm tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chính là động lực để phát triển nền kinh tế xã hội 1 cách bền vững, ổn định.

Theo: Đài TH Cửa Lò