Việc sinh con thứ 3 ở Cửa Lò vẫn không giảm

Đăng ngày 25/03/2014

Đó là các cặp vợ chồng: Phùng Thị Hà và Nguyễn Gia Thuận sinh con thứ 5 ở Khối 8 phường Nghi Thuỷ; Đinh Thị Phúc và Hoàng Thế Lợi sinh con thứ 3 ở Khối Hải Triều, phường Nghi Hải. Riêng phường Nghi Tân có đến 2 cặp vợ chồng vi phạm chính sách sinh con thứ 3 trở lên. Đó là: cặp vợ chồng Dương Thị Dung-Nguyễn Văn Tình ở Khối 1 và Lê thị Giang-Võ Văn Thái ở Khối 6.

Trước hiện tượng sinh con thứ 3 trong các hộ gia đình chưa chấm dứt, Trung tâm dân số KHHGĐ thị xã  mong Uỷ ban nhân dân các phường đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, xử phạt nghiêm khắc theo quy định của Nhà nước để người dân cùng thực hiện.

Theo: Kim Ngân