Video: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023.

Đăng ngày 15/03/2023