Video: Toà giám mục Giáo phận Vinh chúc tết thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 02/02/2024