Video: Cửa Lò – Đưa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh đến gần hơn với khách du lịch

Đăng ngày 08/05/2023