UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu rà soát quản lý các trường hợp đã từng đến bệnh viện Bạch Mai để theo dõi, cách ly

Đăng ngày 03/04/2020