Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng ngày 11/07/2019

Chiều ngày 11/7, thường trực UBMTTQ thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị lần thứ 2 ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã khóa VI. Đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã tham dự.

mt

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên từ thị xã tới cơ sở ở Cửa Lò đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tốt tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc các cấp từng bước được nâng cao.

mt3

mt2

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong 6 tháng đầu năm, Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Đồng thời, lấy ý kiến góp ý vào quy chế, chương trình hoạt động của UBMT tổ quốc Việt Nam thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

mt5

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời đề nghị UBMTTQ Cửa Lò thời gian tới tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động để góp phần xây dựng thị xã ngày một vững mạnh.

mt6

Dịp này, UBMT tổ quốc Việt Nam phường Nghi Hải, Ban công tác mặt trận khối 8 phường Nghi Thủy và bà Lê Thị Xanh – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò được Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen.

Hữu Lương – Ngọc Ánh