Ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã và HĐND phường Nghi Thủy nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc cử tri

Đăng ngày 10/05/2016

k122

k12

Ứng cử viên Lê Thanh Long – Phó bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò trình bày chương trình hành động của mình trước hội nghị tiếp xúc cử tri

k124

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri 2 khối đã được nghe chương trình hành động của 15 ứng cử viên Đại biểu HĐND thị xã và HĐND phường Nghi Thủy nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng thời, các ứng cử viên cũng hứa trước cử tri nếu trúng cử Đại biểu HĐND thị  xã và Đại biểu HĐND phường Nghi Thủy nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ gần gũi với nhân dân, quan tâm đến các vấn đề mà cử tri bức xúc như: Cải  tạo môi trường , sản xuất ngư  nghiệp, chính sách hỗ trợ cho ngư dân và vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, cử tri 2 khối cũng quan tâm đến vấn đề phòng chống tham nhũng và yêu cầu những người đại biểu của nhân dân phải thực hiện kiên quyết vấn đề này.

     Trước những ý kiến của cử tri, các ứng cử viên Đại biểu HĐND thị xã và HĐND phường Nghi Thủy nhiệm kỳ 2016- 2021 đã ghi nhận và hứa sẽ  xem đây là những nội dung trọng tâm trong chương trình hành động nếu trúng cử Đại biểu HĐND thị xã và HĐND phường Nghi Thủy nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ngọc Ánh