UBND Thị xã tổ chức Giao ban công tác tháng 6/ 2009

Đăng ngày 20/03/2014

 

Đánh giá những hoạt động trong tháng 6, UBND Thị xã nhấn mạnh, trong tháng 6 vừa qua, nhìn chung tình hình KTXH, ANQP ở Thị xã tiếp tục được phát triển ổn định. Riêng các hoạt động kinh tế của Cửa Lò nhìn chung có những thuận lợi và đạt được một số kết quả. Trên lĩnh vực nông nghiệp, Cửa Lò đã chỉ đạo tốt việc thu hoạch một số cây trồng vụ xuân như: lạc, ngô lai, lúa và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Trên lĩnh vực ngư nghiệp , trong tháng 6, bà con ngư dân Thị xã đã bám biển khai thác ước đạt 620 tấn hải sản các loại, trong đó có những loại có giá trị kinh tế cao như cá, tôm, mực. Riêng ngành kinh tế dịch vụ, lượng khách đến du lịch, tắm biển, nghỉ ngơi ở Cửa Lò trong tháng 6 đã đạt đến 132 ngàn lượt người. Nhờ vậy, doanh thu từ các dịch vụ du lịch trong tháng ước đạt 52 tỷ đồng. Từ các hoạt động kinh tế nói trên, trong tháng 6, thu ngân sách trên địa bàn Thị xã ước đạt gần 6 tỷ đồng.

Bên cạnh những mặt đạt được, thì vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Tiến độ một số công trình còn chậm, Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông nổi lên một số vấn đề; Công tác xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo còn chưa được nhuần nhuyễn; Chế độ thông tin báo cáo giữa các phòng, đơn vị về văn phòng UBND Thị xã chưa được cập nhật.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các phòng, ngành, đơn vị; Đồng chí Chủ tịch UBND Thị xã đã kết luận: Trong tháng 6, công tác điều hành của UBND Thị xã đã đạt được những kết quả nhất định. Trong tháng 7, tiếp tục chú trọng các vấn đề về triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh; Tập trung chỉ đạo sản xuất; Phòng chống lụt bão; Tăng cường công tác quản lý các hoạt động du lịch; Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản; Triển khai các kế hoạch kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Thị xã và Đại hội TDTT Thị xã; Triển khai kế hoạch diễn tập phòng thủ đạt kết quả tốt.

Theo: Khắc Giang