UBND thị xã Cửa Lò làm việc với phường Nghi Thu về công tác du lịch năm 2016.

Đăng ngày 24/12/2015

Báo cáo công tác triển khai, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ du lịch 2016 của UBND phường Nghi Thu phấn đấu du lịch 2016 đón 986 ngàn lượt khách, tăng 15% so với năm 2015. Để đạt được chỉ tiêu trên, UBND phường đã để ra các nhiệm vụ, giải pháp và trọng tâm là các kiến nghị, đề xuất về vấn đề quy hoạch các điểm kinh doanh, vấn đề bố trí bãi đậu các loại xe khách, xe điện 4 bánh chở khách du lịch, thực hiện chủ trương 5 không về bán hàng rong…

hopthu

Đ/c Doãn Tiến Dũng, P. Bí thư Thị ủy – CT UBND thị xã Cửa Lò đồng ý với 10 đề xuất của địa phương. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu UBND phường quan tâm đầu tư các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, rà soát lại quy hoạch để nâng cấp chỉnh trang đô thị ngày càng văn minh hiện đại; Đồng thời yêu cầu, UBND phường quan tâm đến vấn đề quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch suốt cả năm…

Đàm Hiền – Duy Quý