UBND thị xã Cửa Lò họp phiên giao ban định kỳ tháng 10/2022

Đăng ngày 07/10/2022

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng, sáng ngày 07/10, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức phiên họp giao ban định kỳ tháng 10 năm 2022 để nghe: Đánh giá kết quả trên các lĩnh vực tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2022; Đánh giá kết quả thực hiện các thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí PCT UBND thị xã tại các cuộc giao ban và làm việc với các đơn vị; Kết quả giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Phó chủ tịch HĐND, UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo, Ban Dân vận, UBMTTQ thị xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò Bến Thủy, Hải Đội 2, Bưu điện thị xã, Điện lực Cửa Lò; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thị xã; Chủ tịch UBND các phường cùng dự.

Trong tháng 9, thị xã tiếp tục tổ chức công tác tiêm phòng Vắc xin Covid-19 theo đúng kế hoạch đã đề ra; tổ chức thành công kỳ họp HĐND thị xã chuyên đề.; tập trung đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả kế hoạch giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh; làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác vệ sinh môi trường, công tác cải cách, xử lý thủ tục hành chính. Trong tháng đã tập trung xử lý 523 văn bản đến, ban hành 535 văn bản chỉ đạo. Cấp giấy phép xây dựng 25 hồ sơ, giấy phép kinh doanh 12 hồ sơ, đất đai 299 hồ sơ; kịp thời xử ký các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân. An sinh xã hội được quan tâm chăm lo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đối với kết quả giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh, đến thời điểm sáng ngày 07/10 đã có 45 ki ốt, 12 bãi gửi xe được tháo dỡ hoàn toàn. 15 ki ốt và 1 bãi giữ xe đang tiến hành tháo dỡ. 52 ki ốt đã tiến hành chuyển đồ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như: có 29 nội dung công việc tại các thông báo kết luận thị xã giao các phòng, ban, ngành, UBND các phường trong tháng 9 đến nay chưa hoàn thành; tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu chưa đạt kế hoạch đề ra; ý thức, trách nhiệm của một bố phận nhân dân trong việc chấp hành chủ trương GPMB chưa cao; thông tin báo cáo của một số phường chưa kịp thời…

Tại cuộc họp, các đồng chí PCT UBND thị xã, đại diện các phòng, ban, ngành, đơn vị thị xã và các phường đã dành thời gian để thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các nhiệm vụ của thị xã, đơn vị mình trong thời gian tới như: Tiến độ, vướng mắc, khó khăn trong công tác giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh; công tác cải cách, giải quyết thủ tục hành chính; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư các khu đấu giá, các dự án trọng điểm; tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải; thực trạng hoạt động của dịch vụ karaoke, quán ba trên địa bàn; các vấn đề liên quan đến công tác thu chi, nhân sự, dạy và học trong năm học mới; hoạt động dịch vụ bưu chính công ích; công tác thủy lợi…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã dành sự đánh giá cao trước những kết quả mà thị xã đã đạt được trong tháng 9. Bên cạnh đó, người đứng đầu thị xã yêu cầu các phòng ban, đơn vị thị xã, các phường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; tập trung thu ngân sách; tổ chức các hoạt động nhằm kích cầu du lịch trong mùa thấp điểm; xây dựng kế hoạch cho mùa du lịch 2023. Các ban, ngành thị xã, đặc biệt là đối với các phường: Nghi Thu, Nghi Hương, Thu Thủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng thời lên phương án để kiên quyết giải tỏa các ki ốt còn lại ở phía Đông đường Bình Minh, không có trường hợp ngoại lệ. Tạo hạ tầng phía Tây tốt nhất để chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2023; xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới tại các quán nướng trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả kế hoạch ra quân làm thủy lợi, nạo vét kênh mương. Tập trung cử lý các điểm đen về rác thải tại kè Nghi Tân, khu vực bãi biển, trong khu dân cư; Tiếp tục tập trung làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, giải ngân đầu tư công; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân; nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành hành chính…/.

Phan Thành –Tạ Nhật