UBND thị xã Cửa Lò giao ban định kỳ tháng 8/2021

Đăng ngày 06/08/2021

Sáng ngày 6/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã – Doãn Tiến Dũng, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức phiên họp giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND, các Phó CT UBND thị xã; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường.

Tháng 7, thị xã đã chỉ đạo và kiểm soát tốt dịch Covid – 19 trên địa bàn; Tổ chức thành công tiếp xúc cử tri và kỳ họp thứ hai HĐND thị xã; Kinh tế, xã hội đạt nhiều kết quả; Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình; Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách và tổ chức các hoạt động nhận ngày Thương binh liệt sỹ thiết thực và hiệu quả; Các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa được nâng cao. Tuy nhiên, trong tháng vẫn còn 12 nội dung công việc tại các thông báo kết luận thị xã giao các đơn vị liên quan đến nay vẫn chưa hoàn thành theo đúng yêu cầu; Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch tại một số đơn vị, địa phương có dấu chùng xuống; Tình trạng rác thải xây dựng trên bãi tắm vẫn chưa được thu gom thu gom triệt để…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở tập trung mọi nguồn lực triển khai cao độ ứng phó với dịch Covid – 19, nhất là làm tốt công tác cách ly và nắm chắc đối tượng; Rà soát các trường hợp tiêm phòng vắc xin và cần phải ưu tiên cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; Chú trọng đến công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu Nghị quyết số 68 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lạo động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Tập trung phát triển kinh tế, xã hội; Rà soát và xây dựng các sản phẩm OCOP theo đúng lộ trình đề ra; Triển khai khơi thông kênh mương, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ trong công phòng chống lụt bão, đặc biệt là các vị trí xung yếu…

Đàm Hiền – Duy Quý