UBND thị xã: Bàn phương án quản lý mô tô nước năm 2017

Đăng ngày 07/03/2017

Chiều ngày 7/3, UBND thị xã tổ chức hội nghị bàn phương án quản lý mô tô nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thực hiện. Bà Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

ps-quy-00_04_16_13-still031

Hội nghị đã tập trung, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phân công nhiệm vụ quản lý, xử lý mô tô nước trên biển năm 2017. Theo đó, sẽ thành lập tổ kiểm tra hoạt động dịch vụ mô tô nước của thị xã, trong đó lực lượng công an thị xã sẽ đóng vai trò chính.

ps-quy-00_05_15_15-still034

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ngành, đơn vị liên quan, bà Nguyễn Thị Dung – phó chủ tịch UBND thị xã đã kết luận và giao nhiệm vụ cho phòng văn hóa tham mưu xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể. Phòng quản lý đô thị kiểm tra quy hoạch các cửa ra – vào của mô tô nước phải hoàn chỉnh trước ngày 30/3. Xây dựng và ban hành quyết định thành lập tổ kiểm tra hoạt động mô tô nước trước ngày 15/3. Bà Nguyễn Thị Dung cũng nhấn mạnh: Các ban, ngành, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với nhau để quản lý tốt, đưa hoạt động mô tô nước đi vào nề nếp.

Thanh Vân – Duy Quý