UBMTTQ Việt Nam phường Nghi Hải tổ chức hội nghị lần thứ IX

Đăng ngày 27/07/2022

Chiều 27/7, UBMTTQ Việt Nam phường Nghi Hải khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức hội nghị lần thứ IX. Đồng chí Nguyễn Văn Dần – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND và các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghi Hải tham dự.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình cho thôi Ủy viên UBMTTQ Việt Nam phường Nghi Hải khóa VI đối với ông Hoàng Thanh Tiến – Nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường và ông Nguyễn Văn Dũng – Nguyên trưởng ban công tác mặt trận khối Hải Nam; Đồng thời bầu bổ sung ông Đặng Quốc Hải – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường và ông Nguyễn Cảnh Lĩnh – Trưởng ban công tác mặt trận khối Hải Nam vào Ủy viên UBMTTQ phường Nghi Hải khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các nội dung, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận phường đề ra đều được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” của Đoàn chủ tịch UB TWMTTQ Việt Nam. Nhờ đó, nhân dân đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tích cực tham gia ủng hộ, khắc phục hậu quả đại dịch Covid 19 cũng như thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Riêng số tiền vận động nội lực được 1,243 tỷ đồng, nhận hỗ trợ của nhà nước hơn 750 tấn xi măng,  nhân dân hiến 200 m2 đất và gần 1000 ngày công để thực hiện 12 công trình, phần việc và mua mới 120 thùng đựng rác. Về kết quả vận động “Quỹ vì người nghèo” đạt từ 70 – 75 triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ giáo dục cho con em hộ khó khăn. UBMT TQ phường cũng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2022.

                                              Hữu Lương – Ngọc Ánh