UBMTTQVN phường Nghi Thu tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XXX

Đăng ngày 30/12/2019

Chiều ngày 30/12, Ủy ban MTTQ VN phường Nghi Thu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XXX, nhiệm kì 2019 – 2024 và triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2020. Bà Trần Thị Thanh Thủy- Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Chủ tịch UBMT TQVN thị xã Cửa Lò; bà Lê Thị Xanh, Phó chủ tịch UBMT TQVN thị xã Cửa Lò; đại diện lãnh đạo, ban, ngành địa phương và các đồng chí UV ủy ban MTTQ VN phường Nghi Thu cùng  dự.

nt1

nt2

nt3

 Tại buổi làm việc, Hội nghị đã hiệp thương thành công và nhất trí cao cho thôi giữ chức UVUB MTTQ VN phường Nghi Thu đối với 4 vị không tham gia vào UV ủy ban MTTQ phường Nghi Thu khóa XXX, nhiệm kì 2019- 2024 do công tác sắp xếp nhân sự sau sáp nhập khối. Và bầu bổ sung chức Phó chủ tịch UBMT TQVN phường Nghi Thu khóa XXX, nhiệm kì 2019- 2020 đối với ông Nguyễn Văn Mạnh.

nt6

nt7

Trong năm 2019, UBMT TQVN các cấp phường Nghi Thu đã tiên phong, gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ủy ban MTTQ VN phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của thị xã và địa phương. Thực hiện tốt 180 buổi phát thanh; in ấn 190 băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; vận động 98% hộ dân treo cờ Tổ quốc nhân các dịp lễ, tết; Vận động nhân dân ủng hộ 800 triệu đồng cho các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, lễ hội tại địa phương;  Làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; Chăm lo tốt đến đời sống của các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn; Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho đại hội MTTQ thị xã lần thứ VI, đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IV và tổ chức thành công đại hội MTTQ phường lần thứ XXX; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các đoàn viên và nhân dân và cùng tham gia tích cực vào các chiến dịch, như “Nói không với thực phẩm bẩn”; Ngày chủ nhật xanh..Trong thực hiện cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, ban công tác Mặt trận các cấp của phường đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng nhau đoàn kết, đồng thuận, chăm lo đến đời sống của toàn dân. Đến nay, hộ khá, giàu toàn phường chiếm tỷ lệ 82%; hộ nghèo chỉ còn 0,4%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được nâng cao. Đưa phường Nghi Thu trở thành phường chuẩn văn minh đô thị. Đối với các nhiệm vụ trong năm 2020, UB MT phường Nghi Thu sẽ tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và địa phương; Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; Chăm lo hơn nữa đến đời sống của nhân dân.v.v.

nt8

Dịp này, UBND phường Nghi Thu đã khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019./.

                        Phan Thanh – Tạ Nhật