TYM Cửa Lò – Chỗ dựa cho phụ nữ thị xã biển cải thiện cuộc sống (Phát sóng NTV ngày 03/12/2019)

Đăng ngày 05/12/2019

Với nhiệm vụ cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp thông qua dịch vụ tài chính, từ năm 2011 đến nay Quỹ  TYM (Tim) ở địa bàn thị xã Cửa Lò đã góp phần tích cực trong việc tạo vốn cho người dân, nhất là phụ nữ nghèo cải thiện cuộc sống.