TX Cửa Lò bế mạc kỳ họp thứ nhất-HĐNDTX khóa IV

Đăng ngày 26/03/2014

 

Sáng 21/6, HĐND thị xã Cửa Lò khóa 4, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Ngay trong buổi sáng, UB bầu cử đã báo cáo kết quả bầu cử Đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò khóa 4, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tiếp đó, các đại biểu HĐND thị xã đã bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu đồng thời tiến hành kiểm tra và thông qua nghị quyết xác nhận tư cách của 30 đại biểu HĐND TX khóa 4 với kết quả 100% đại biểu đủ tư cách; HĐND thị xã đã bầu các chức danh thường trực HĐND, các Ban HĐND, thư ký kỳ họp; Ông Phan Công Lưu- phó Bí thư thường trực thị ủy được bầu giữ chức chủ tịch HĐND thị xã khóa 4, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Các đại biểu HĐND TX cũng đã bầu chủ tịch, các Phó chủ tịch và các thành viên UBND, Hội thẩm nhân dân thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Buổi chiều ngày 21 và sáng qua 22/6, UBND Thị xã và các ban ngành đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách, hoạt động của tòa án, viện kiểm sát nhân dân, UBMT TQ và thường trực cũng như các ban của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Các đại biểu đã chất vấn các ban ngành, đơn vị liên quan về những vấn đề cử tri Cửa Lò quan tâm. Trong đó trọng tâm là các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bàn giao, quản lý lưới điện nông thôn về điện lực quản lý, việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, nhất là tình trạng làm hồ sơ giả giám định thương tật cho các đối tượng. Đặc biệt, các đại biểu có nhiều đề xuất về cơ chế chính sách và các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác thu chi ngân sách và một số vấn đề quan trọng của thị xã trong 6 tháng cuối năm 2011; Tiếp đó, ông Lê Minh Thông – chủ tịch UBND TX triển khai 1 số nhiệm vụ năm 2011. Tiếp đó, HĐND Thị xã đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng là : Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2010 và Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Kết thúc chương trình làm việc, ông Phan Công Lưu – phó Bí thư thường trực thị ủy – chủ tịch HĐND Thị xã khóa 4, nhiệm kỳ 2011 đã phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND TX Cửa Lò khóa 4, nhiệm kỳ 2011- 2016 được tổ chức thành công. HĐND Thị xã yêu cầu các cấp ngành, địa phương, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết của kỳ họp, qua đó góp phần xây dựng Cửa Lò ngày thêm vững mạnh.

Theo: Hữu Lương