TX Cửa Lò: Thăm, tặng quà tết Bính Thân cho các đối tượng chính sách, người nghèo

Đăng ngày 27/01/2016

ldtangqua

Dịp này toàn TX Cửa Lò có trên 4.6ngàn đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, diện hộ nghèo và cận nghèo, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được Trung ương, tỉnh và TX Cửa Lò tặng quà Tết, với tổng số tiền và quà trị giá gần 720,6 triệu đồng, mỗi suất quà từ 100 ngàn- 825 ngàn đồng. Trong đó ngân sách trung ương là trên 328 triệu đồng; ngân sách tỉnh gần136,4 triệu đồng và ngân sách TX Cửa Lò 229 triệu đồng. Đồng thời TX Cửa Lò cũng đã tiếp nhận và cấp phát 20 tấn gạo cứu đói cho các hộ nghèo trên địa bàn kịp thời và đúng đối tượng.

ldtangqua1

ldtangqua2

ldtangqua3

ldtangqua5

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với các đối tượng chính sách, người nghèo… trên địa bàn TX Cửa Lò đón Tết vui xuân đầm ấm./.

                                                              Thanh Bình