TX Cửa Lò: Giải tỏa 209 ki ốt phía Đông đường Bình Minh.( phát sóng NTV- Thời sự tối 28/7/2022)

Đăng ngày 29/07/2022