Từ 28/7, Nghệ An cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại

Đăng ngày 27/07/2021

Theo đó, từ ngày 28/7/2021 các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK), các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn được phép hoạt động trở lại.

Một giờ học tiếng Anh của học sinh ở các trung tâm Ngoại ngữ. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho các cơ sở khi được phép hoạt động trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiều nội dung. Trong đó, phải được sự thống nhất của phụ huynh học sinh trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Các đơn vị cũng phải tổ chức ký cam kết với phụ huynh việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ tiêu chí của ngành GD&ĐT Nghệ An về trường học an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện việc giãn cách không bố trí quá 25 học viên (hoặc trẻ) /01 nhóm lớp.

Trong quá trình tổ chức, các đơn vị cần thường xuyên tổ chức rà soát, phân loại các đối tượng đang trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly tại gia đình (cán bộ, giáo viên, nhân viên có đi về từ các địa phương có dịch hoặc tiếp xúc gần với người đi về từ vùng dịch). Đặc biệt, không bố trí nhiệm vụ đối với cán bộ, giáo viên, người lao động thuộc đối tượng trên.

Các cơ sở giáo dục mầm non phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh khi đón trẻ trở lại trường. Ảnh: Đức Anh

Vể phía phụ huynh, trong quá trình theo học,  phụ huynh và học sinh khai báo kịp thời, trung thực về lịch sử tiếp xúc dịch tễ, tình trạng sức khỏe của học sinh (khi có dấu hiệu bất thường…).

Liên quan đến việc đi học trở lại, đặc biệt là với bậc học mầm non, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong bối cảnh hiện nay, việc đảm bảo an toàn phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy, riêng với các cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập Sở yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị, chỉ đạo các cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội dung được quy định tại các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó cần công khai chương trình học, thời gian học và cần phải ký cam kết và chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của trẻ.

Ngoài ra, theo phân cấp quản lý và chức năng nhiệm vụ được giao, các Phòng giáo dục và Đào  tạo, các phòng ban liên quan cần chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình giảng dạy, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xử lý kịp thời khi có các tình huống bất thường xảy  ra.