Từ 1/1/2024, Nghệ An tiếp nhận hồ sơ chính sách hỗ trợ tàu hàng container tại cảng Cửa Lò

Đăng ngày 18/12/2023

(Baonghean.vn) – Nhằm cụ thể Nghị quyết số 03/2023/HĐND tỉnh về hỗ trợ tàu hàng container ra, vào Cảng Cửa Lò, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4042/QĐ-UBND công bố và giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam xử lý, giải quyết các thủ tục hành chính hỗ trợ các hãng tàu và doanh nghiệp.

Theo văn bản trên, UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 2 thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình, xây dựng biểu mẫu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có thẩm quyền giải quyết lĩnh vực thương mại 2 thủ tục là: hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa đi, đến Cảng Cửa Lò và hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến Cảng Cửa Lò (Nghệ An) theo Nghị quyết số 03/2023/HĐND ngày 07/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến Cảng Cửa Lò, Nghệ An.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thương mại sau:

Hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa đi, đến Cảng Cửa Lò.

Trình tự: Sau khi các hãng tàu biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 01 bộ theo quy định nộp về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam lấy ý kiến các bên liên quan, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu biển. Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam sẽ thông báo bằng văn bản cho hãng tàu biết và nêu rõ lý do.

bna_Một kho bãi tập kết congtainer rỗng cho cảng Cửa Lò tại xã Khánh Hợp Nghi Lộc.jpg
Địa điểm tập kết container rỗng của Công ty Dịch vụ Logistic Việt Nhật tại xã Khánh Hợp (Nghi Lộc). Ảnh: Nguyễn Hải

Cách thức tiến hành: Các hãng tàu biển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại số 16, đường Trường Thi (TP.Vinh, Nghệ An) hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ: https://dichvucong.nghean.gov. Sau khi hoàn thành thủ tục, các hãng tàu biển nhận kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng.

Thành phần, số lượng hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ của hãng tàu, bảng kê số lượng chuyến tàu biển vận chuyển container đi, đến Cảng Cửa Lò có xác nhận của đơn vị kinh doanh khai thác cảng; nếu là hãng tàu nước ngoài thì có văn bản ủy quyền cho chi nhánh hoặc đại lý tại Việt Nam nhận kinh phí hỗ trợ. Thời hạn giải quyết là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan), Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam sẽ xem xét, giải quyết chi trả.

Yêu cầu và điều kiện: Đối với hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế thì phải được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định, thực hiện dỡ hàng hoặc xếp hàng hoặc vừa dỡ hàng và xếp hàng tại Cảng Cửa Lò. Đối với hãng vận chuyển container nội địa (bao gồm trung chuyển đến các tàu quốc tế), hãng tàu biển được cấp phép hoạt động kinh doanh theo quy định, thực hiện dỡ hàng hoặc xếp hàng hoặc vừa dỡ hàng và xếp hàng tại Cảng Cửa Lò với tần suất tối thiểu 2 chuyến cập cảng/tháng, mỗi tháng tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng. Việc dỡ hàng hoặc xếp hàng hoặc vừa dỡ hàng và xếp hàng được tính là 1 chuyến cập cảng.

Hỗ trợ các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu vận chuyển bằng container đi, đến Cảng Cửa Lò được thực hiện theo trình tự, thời hạn và cách thức nộp hồ sơ, đơn đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp có hàng hóa cũng tương tự yêu cầu đối với hãng tàu vận tải container. Tuy nhiên, lưu ý điểm khác là doanh nghiệp có hàng hóa phải có tờ khai hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu đã thông quan mở tại cơ quan hải quan nơi mở tờ khai.

bna_Tàu vào cảng ăn hàng.jpg
Tàu hàng container của VietSun Dynamic vào Cảng Cửa Lò chở hàng tranh thủ thủy triều lên rời bến vào sáng sớm. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại văn bản này, UBND tỉnh cũng quy định rõ, các hàng tàu vận tải container, doanh nghiệp có hàng hóa vận chuyển xuất, nhập đi, đến Cảng Cửa Lò như trên không phải chịu khoản phí, lệ phí nào. Các doanh nghiệp, hãng vận tải chỉ cần làm đơn theo đúng các mẫu quy định để gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2024 đến ngày 31/12/2025.

Nguyễn Hải – Báo Nghệ An