Trong 7 tháng đầu năm 2009: Du lịch Cửa Lò đón 979 ngàn lượt Khách du lịch

Đăng ngày 20/03/2014

 

Chỉ tính riêng trong những ngày tháng 7 này, Cửa Lò đã đón khoảng 281,6 ngàn lượt người đến du lịch, trong đó khách lưu trú đã đạt đến 189 ngàn lượt người, nhờ vậy, doanh thu từ các dịch vụ du lịch trong tháng 7 ước đạt 78 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, du lịch Cửa Lò đã đón được 979 ngàn lượt khách, trong đó khách lưu trú là 599 ngàn lượt, nhờ đó doanh thu từ các hoạt động du lịch 7 tháng đầu năm ước đạt 270 tỷ đồng.

Sở dĩ đạt được những kết quả khả quan nói trên, bên cạnh yếu tố thuận lợi về thời tiết thì trong 7 tháng đầu năm, Cửa Lò cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân làm dịch vụ du lịch phát huy hết khả năng kinh doanh của mình.

Theo: Khắc Giang