Triển khai kế hoạch phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Thìn 2012

Đăng ngày 28/03/2014

 

Theo đó, Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Thìn 2012 sẻ được tổ chức tại Trường THPT Cửa Lò 2 vào 7h30, ngày 30/01/2012 tức ngày 08 Tết Nhâm Thìn. Trong lễ phát động này, tất cả các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, phường xã phải có mặt để hưởng ứng vì đây là 1 nhiệm vụ quan trọng của thị xã Cửa Lò

Sau lễ phát động, Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò giao Ban quản lý đô thị chuẩn bị 120 cây xanh ( bằng lăng, phượng…) để đại diện các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sẻ tham gia trồng tại đường 15 m, phía bắc Trường THPT Cửa Lò 2.

Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò cũng giao mỗi phường phải tổ chức trồng 1 ngàn cây xanh trên địa bàn đơn vị quản lý. Riêng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND thị xã khuyến khích trồng cây xanh tại khuôn viên và xung quan nơi trụ sở làm việc..

Theo: Khắc Giang