Triển khai công tác bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Đăng ngày 23/03/2014

 

Theo đó, thị xã Cửa Lò đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử gồm 13 Đ/c và Hội đồng bầu cử gồm 15 thành viên.Ngay trong hội nghị này, Ban chỉ đạo bầu cử của thị xã Cửa Lò do Đ/c Bí thư Thị uỷ làm Trưởng ban đã quán triệt chỉ thị số 50, ngày 5/1/2011 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội Khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2011-2016 cho tất cả cán bộ chủ chốt của các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, phường đóng trên địa bàn theo tình thần đây là 1 nội dung trọng tâm trong công tác chính trị của thị xã Cửa Lò năm 2011. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ hội nghị này, Ban chỉ đạo bầu cử thị xã Cửa Lò yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành..nói trên có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện

Theo: Khắc Giang