Trao bằng công nhận “Dòng họ văn hoá” năm 2023 cho dòng họ Trần, Chi 3 Cửa Hội, khối Triều Tân, phường Nghi Hải

Đăng ngày 23/02/2024

Chiều ngày 23/2, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức trao bằng công nhận “Dòng họ văn hoá” năm 2023 cho dòng họ Trần, Chi 3 Cửa Hội, khối Triều Tân, phường Nghi Hải. Tham dự có các đ/c Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND Thị xã, Hoàng Thanh Sơn – Trưởng phòng VHTT Cửa Lò, Trần Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm VHTT và TT Cửa Lò, lãnh đạo UBND phường Nghi Hải và đại diện con cháu dòng họ Trần, Chi 3 Cửa Hội, khối Triều Tân, phường Nghi Hải.

Dòng họ Trần, Chi 3 Cửa Hội, thuộc khối Triều Tân, phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò hiện có hơn 160 hộ sinh sống trong nước và nước ngoài, trong đó có 30 hộ hiện đang sinh sống và làm việc. Theo dòng lịch sử từ khi Cụ Thủy Tổ họ Trần khai hoang lập ấp ở vùng Cửa Hội đến nay đã hơn 400 năm, tính từ Cụ Tổ Họ Trần chi 3 Cửa Hội đến nay là 199 năm. Trải qua thăng trầm của lịch sử, dòng họ đã và đang phát triển rất mạnh mẽ. Phát huy truyền thống và lời dạy của Tổ tiên trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ con cháu họ Trần đã cùng nhân dân cả nước góp công sức, xương máu của mình để dành lại độc lập tự do cho dân tộc. Dòng họ Trần có nhiều anh hùng liệt sỹ đã hy sinh, nhiều con cháu trở về quê hương trên mình còn nhiều vết thương và phơi nhiễm chất độc da cam do chiến tranh để lại. Trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới dòng Họ Trần – Chi 3 Cửa Hội đã sinh ra nhiều người con ưu tú, luôn hăng say học tập, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho gia đình, thịnh vượng cho dòng tộc, vững vàng cho quê hương, đất nước. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong dòng họ và trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Với nhiều kết quả nổi bật, dòng họ Trần, Chi 3 Cửa Hội, khối Triều Tân, phường Nghi Hải đã được UBND thị xã Cửa Lò công nhận danh hiệu dòng họ văn hóa năm 2023. Đây là niềm tự hào để con cháu dòng họ tiếp tục nỗ lực xây dựng dòng họ ngày càng phát triển./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý