Y tế Cửa Lò trước những đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe( Phát sóng NTV:28/3/2017)

Đăng ngày 28/03/2017

Có những nội dung chính:
– Quỳ Hợp phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2017
– Phát triển nghề nuôi dê ở xã miền núi Nam Hưng – Nam Đàn
– Y tế Cửa Lò trước những đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe.