Cửa Lò làm sạch môi trường để phát triển du lịch( Phát sóng NTV: 07/02/2017)

Đăng ngày 06/03/2017