Trailer: Cửa Lò đăng cai tổ chức giải vô địch đẩy gậy, kéo co Quốc gia 2023.

Đăng ngày 06/04/2023