Tổng kết phong trào CNVC và hoạt động công đoàn năm 2011

Đăng ngày 28/03/2014

 

Toàn thị xã hiện có gần 2,2 ngàn công nhân viên chức lao động, tăng trên 130 người so với năm 2010. Nhìn chung, việc làm, đời sống của đại bộ phận Cán bộ công nhân viên chức, lao động là ổn định. Khối kinh doanh dịch vụ du lịch bình quân có việc làm đạt 95 %; Thu nhập bình quân người lao động đạt 2,3 triệu đồng/người/tháng, người có thu nhập cao nhất là 13 triệu đồng/tháng. Cũng trong năm 2011, các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động TX đã giới thiệu cho Đảng kết nạp được 42 đoàn viên ưu tú; 98,8 % CNVC-LĐ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Hiện tại 100 % cơ quan, doanh nghiệp không nợ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, các tổ chức công đoàn ở Cửa Lò đã làm tốt công tác động viên CBCNVC-LĐ hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua như: Lao động giỏi; Năng suất, chất lượng, hiệu quả; Dạy tốt, học tốt; Giỏi việc nước, đảm việc nhà; 40 giờ vàng ngọc trong tuần..Nhờ thực hiện tốt các phong trào nói trên mà trong năm vừa qua, Cửa Lò đã có gần 400 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 9 sáng kiến kinh nghiệm bậc cao, 1 đề tài khoa học; 85 % lao động tiên tiến trong đó có 20 % chiến sỹ thi đua; 100 % đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 46 tổ chức công đoàn cơ sở được xếp loại vững mạnh xuất sắc.

Tại hội nghị này, đại diện các tổ chức công đoàn cơ sở cũng đã ký giao ước thi đua năm 2012; Dịp này, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân là các Đ/c Nguyễn Hữu Thanh-Chủ tịch LĐLĐ thị xã và Lê Văn Sơn- Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND thị xã Cửa Lò; Liên đoàn lao động Tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phong trào CNVC và hoạt động công đoàn năm 2011.

Theo: Khắc Giang