Cửa Lò tổng kết công tác thuế 2014

Đăng ngày 30/01/2015

Sáng nay: 30/1/2015, Chi cục thuế Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2015.

 

1

Hội nghị tổng kết công tác thuế Cửa Lò 2014

Năm 2014, trước những khó khăn của tình hình kinh tế trong nước, trong Tỉnh và Thị xã Cửa Lò cũng không tránh khỏi. Chi cục thuế Thị xã Cửa Lò đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, 11/11 sắc thuế đều đạt và vượt. Tổng thu ngân sách trong năm được 230,9 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 125% dự toán pháp lệnh, đạt 122% dự toán HĐND. Trong năm đã có 260 đơn vị thực hiện việc nộp tờ khai qua mạng và 150 doanh nghiệp đăng ký thành công và thực hiện nộp thuế điện tử đạt 100% kế hoạch.

Trong nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2015 được chi cục thuế Thị xã Cửa Lò đưa ra tại hội nghị là tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015. Đặc biệt là chủ động rà soát, đánh giá nhằm tăng cường công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn đồng thời khuyến khích, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015./.

 

Mỹ Hạnh – Thanh Bình