Tổng hợp qua 2 ngày diễn ra Kỳ họp Thứ 14 , HĐND TX Cửa Lò Khoá III

Đăng ngày 20/03/2014

 

Ở ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thứ 14, HĐND TX Cửa Lò khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009 đã tổ chức Khai mạc và nghe 1 số báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và dự kiến bổ sung các hạng mục, vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007; Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân Cửa Lò 6 tháng đầu năm; Báo cáo về hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND và các ban của HĐND Thị xã. UBMT TQ thị xã cũng đã có báo cáo về công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; Kết quả tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
Kỳ họp thứ 14, HĐND TX Cửa Lò, khoá III cũng đã tiến hành thảo luận ở tổ. Tuy nhiên, nội dung được mong đợi nhất đối với cử tri toàn thị xã trong suốt 2 ngày diễn ra Kỳ họp vẫn là nội dung chất vấn và trả lời chất vấn..Đã có 7 đại biểu HĐND Thị xã tham gia chất vấn trực tiếp các thành viên Uỷ ban nhân dân và các ban, ngành cấp thị có liên quan hàng chục vấn đề mà cử tri quan tâm. Đó là các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, quản lý du lịch, giao thông, quản lý đô thị, việc làm và chính sách đối với giáo viên …Một điều ghi nhận trong 2 ngày diễn ra Kỳ họp lần này là đã có 6 thành viên Uỷ ban nhân dân, trong đó có cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND trực tiếp trả lời và giải trình các vấn đề mà các vị Đại biểu HĐND và cử tri quan tâm…
Kỳ họp thứ 14, HĐND TX Cửa Lò khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009 cũng đã thông qua 3 Nghị quyết dự thảo . 100 % đại biểu HĐND Thị xã có mặt đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết quan trọng này.
Kỳ họp thứ 14, HĐND TX Cửa Lò khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009 đã thành công tốt đẹp. Đây chính là điều kiện cơ bản để cán bộ và nhân dân thị xã phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KTXH 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu năm 2008.

Theo: Khắc Giang – TH Cửa Lò