Tổng giá trị sản xuất 06 tháng đầu năm của Cửa Lò ước đạt 5.076 tỷ đồng

Đăng ngày 23/06/2023

Sáng ngày 23/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy họp phiên thường kỳ tháng 6 với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND, Văn phòng HĐND – UBND, Trưởng phòng, thủ trưởng các cơ quan, Phó chủ nhiệm UBKT Thị ủy; Bí thư, Chủ tịch UBND 07 phường.

Hội nghị đã thông qua 09 nội dung quan trọng, gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH- QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Kết quả thực hiện Nghị quyết 01- NQ/TU, ngày 14/6/2021 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Thông qua Đề án phát triển du lịch bền vững gắn với phát triển kinh tế biển trên địa bàn thị xã đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035; Nghe kế hoạch tổ chức đêm hội hoa đăng lần thứ 2, năm 2023… 06 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của thị xã ước đạt 5.076 tỷ đồng, đạt 39,6% so với kế hoạch HĐND thị xã năm 2023, tăng 7,5 so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 119,8 tỷ đồng đạt 34% dự toán tỉnh giao. Văn hóa có nhiều đổi mới, hiệu quả; An sinh xã hội được đảm bảo. QPAN tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 06 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội trọng yếu, thu ngân sách của địa phương còn đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2022.  Hoạt động các nhà máy công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện chủ trương “ 5 không” trong hoạt động du lịch có mặt chưa tốt, một số công trình chỉnh trang đô thị còn chậm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP thị xã chưa đa dạng. Chỉ đạo công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị tại một số đơn vị chưa đạt, chưa xây dựng được điển hình để nhân rộng. Chất lượng hoạt động của một số khối – Tổ dân vận còn hạn chế… Đây cũng là nội dung được Ban Thường vụ dành nhiều thời gian bàn và cho ý kiến.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí Thư Thị ủy đánh giá rất cao sự nỗ lực của hệ thống chính trị trong việc triển khai nhiệm vụ trong những tháng đầu năm. Trong những tháng còn lại, đồng chí Bí thư yêu cầu rà soát lại các chỉ tiêu, giải pháp để hoàn thành kế hoạch đề ra. Quan tâm đến công tác thu chi ngân sách, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục triển khai, áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp , hộ kinh doanh để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Có phương án, kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất linh hoạt để tạo nguồn lực thực hiện chương trình, dự án đầu tư công đã được phê duyệt. Tổ chức, quản lý tốt các hoạt động năm du lịch 2023. Hoàn thiện, triển khai quy hoạch phía Đông đường Bình Minh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính…

Đàm Hiền – Tạ Nhật