Tổng cục dân số làm việc với Cửa Lò về công tác Dân số

Đăng ngày 25/04/2014

Mở đầu buổi làm việc, Thị xã Cửa Lò đã báo cáo về tình hình công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn. Theo đó, cửa Lò là một trong những địa phương cấp huyện thuộc Tỉnh Nghệ An triển khai khá tốt các chính sách về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, cũng như nhiều đơn vị khác, Cửa Lò đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi có Quyết định 09 của Trung ương về nới lỏng việc xử lý đảng viên vi phạm chính sách Dân số-KHHGĐ; Tại vùng đặc thù, tỷ lệ cam kết theo Quyết định 76 còn thấp, việc xử lý đối tượng vi phạm chính sách Dân số-KHHGĐ đang gặp trở ngại; Kinh phí hành chính thấp, kinh phí dành cho chương trình mục tiêu quốc gia bị cắt giảm nhiều; Nguồn cung cấp các dịch vụ tránh thai chưa ổn định…

Tại buổi làm việc, Cửa Lò cũng đã có 1 số kiến nghị, đề xuất đối với Tổng cục dân số về công tác này như: Kịp thời tham mưu ban hành Luật dân số; Có chính sách ưu tiên cho vùng đặc thù và mở rộng các đề án nhằm nâng cao chất lượng dân số..

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến từ Cửa Lò, Đoàn công tác của Tổng cục dân số đã giải trình, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất với mục đích sẻ có những tham mưu kịp thời cho Bộ y tế để có những chính sách kịp thời, thỏa đáng nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn các mục tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình của quốc gia trong những năm tới./.

                                                                                                                                                                                       Khắc Giang-Duy Quý