Tối 31/8: Cửa Lò ghi nhận thêm 2 ca Fo

Đăng ngày 31/08/2021

Tối nay: 31/8, CDC công bố, Cửa Lò có thêm 02 ca F0 (Nghi Thủy 01+Nghi Tân 01), nâng tổ số ca nhiễm trên địa bàn Thị xã lên 61 người. Như vậy: Hiện nay Cửa Lò đã có 50 người ở 4 phường bị nhiễm covid 19 gồm: Nghi Thủy 31, Nghi Thu 11, Nghi Tân 05 và Nghi Hải 03. Số còn lại: 11 ca, là những người từ các huyện khác về cách ly ở các khách sạn.


 2 ca Fo chiều tối nay ( đã được cách ly trước đó) gồm:

1. BN N.T.H.Đ, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Nghi Thủy, Cửa Lò. BN là F1 của BN N.T.P đã được công bố trước đó. Ngày 23/8 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu vào các ngày 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. BN N.M.V, nam, sinh 1996. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Nghi Tân, Cửa Lò. BN là chồng và là F1 của BN N.T.T.O đã được công bố trước đó. Ngày 29/8 BN được cách tập trung. Ngày 27/8 BN được lấy mẫu XN cùng công ty cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 BN được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.


P‏v