Tiếp tục thực hiện giải toả các ki ốt phía Đông đường Bình Minh đúng thời hạn quy định  

Đăng ngày 13/10/2022

Chiều ngày 13/10, dưới sự chủ trì của đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Bí thư Thị ủy, Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh, tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh tổ chức hội nghị nghe tiến độ giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh. 

Tính đến nay đã có 87 ki ốt, 16 bãi giữ xe đã tháo dỡ xong, 22 ki ốt đang tháo dỡ chưa xong, 76 ki ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ và 24 ki ốt chưa chuyển đồ về. Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phối hợp giúp đỡ của các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng công an, biên phòng đã hỗ trợ nhân dân thực hiện tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc. Thị xã cũng đã phối hợp với các phường thuê máy xúc san ủi mặt bằng. Được sự nhất trí ủng hộ, đồng thuận của các chủ kinh doanh, hiện tại kế hoạch giải tỏa đảm bảo đúng tiến độ.

Song hành với việc tháo dỡ, ngày 6/10/2022, UBND thị xã cũng đã ban hành Quyết định 2564/QD-UBND về việc phê duyệt E – HDMT và tiêu chuẩn đánh giá E – HDMT gói thầu số 02 về tư vấn, khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu lâm viên phía đông đường Bình Minh; Dự án chỉnh trang phía tây đường Bình Minh. Cùng với đó thị xã lập dự án chỉnh trang để phục vụ khách du lịch năm 2023.

Tại cuộc họp, Các phường có ki ốt nằm trong diện giải tỏa và các phòng, ban liên quan cũng đã báo cáo cụ thể về việc thực hiện giải toả tại địa bàn và có ý kiến về những vấn đề có liên quan.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hồng Toàn – Bí thư Thị ủy biểu dương tinh thần làm việc quyết liệt của các thành viên ban chỉ đạo, nhất là các phường đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động kịp thời, hiệu quả. Đồng chí Bí thư yêu cầu 3 phường Nghi Thu, Nghi Hương, Thu Thủy từ nay đến ngày 30/10 tiếp tục vận động, tuyên truyền yêu cầu người dân tháo dỡ các ki ốt; Tiếp tục làm việc với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp để có phương án, giải tỏa di dời; Hoàn thiện lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu lâm viên phía đông đường Bình Minh; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất các thủ tục hồ sơ và tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công các dự án phục vụ du lịch năm 2023.

                                                   Nguyễn Hương – Tạ Nhật