Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Nghệ An đến một số tỉnh, thành phố để phòng, chống dịch COVID-19

Đăng ngày 20/07/2021

Để kịp thời phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách, đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 19/7/2021, Sở GTVT  thông báo  về việc thông báo điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.