Thường trực Thị ủy Cửa Lò làm việc với  phòng giáo dục đào tạo thị xã để nghe công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023

Đăng ngày 10/10/2022

Chiều 10/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, Thường trực Thị ủy đã có buổi làm việc với  Phòng Giáo dục đào tạo thị xã để nghe công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Phúc- Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thị ủy, UBMTTQ VN thị xã, phòng Nội vụ, phòng Văn hóa Thông tin thị xã Cửa Lò. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Đức Nhân – Trưởng Phòng Giáo dục đào tạo thị xã đã báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023. Theo đó, Phòng Giáo dục đào tạo thị xã tiếp tục tham mưu UBND thị xã tuyển dụng, hợp đồng bổ sung giáo viên cho các trường, bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cho học sinh lớp 1, 2, 3; 6, 7 và lớp 10. Các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia; đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học, Công tác giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, phát triển phong trào văn nghệ, thể thao. Triển khai các nguồn thu, chi trực tiếp, thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, các khoản đóng góp tự nguyện tại các trường..

Đại diện các phòng, ban cũng như lãnh đạo UBND thị xã đã làm rõ một số đề xuất của phòng Giáo dục đào tạo thị xã đồng thời nêu một số vấn đề nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh, sự nghiệp giáo dục đào tạo không chỉ riêng các trường học mà cả hệ thống chính trị phải vào cuộc  chăm lo,  đầu tư, hỗ trợ. Thời gian tới cần phát huy vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo của thị xã tại các phường. Ngành giáo dục cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra mọi hoạtt động giáo dục đào tạo. Đồng thời tổ chức khảo sát, rà soát về cơ sở vật chất, đội ngũ và các vấn đề liên quan để có tham mưu Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả. Đối với công tác xã hội hóa giáo dục, ngành giáo dục đào tạo cũng như các ban ngành, đoàn thể, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ các khoản thu, chi, tài trợ giáo dục. Song việc thu, chi tại các trường phải được công khai, minh bạch, rõ ràng và đúng quy định, trong đó có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và phải có kế hoạch, lộ trình rõ ràng, cuối năm có báo cáo làm rõ các khoản thu chi để phụ huynh biết. Bí thư thị ủy cũng giao các phòng, ban liên quan tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhằm giúp ngành giáo dục đào tạo thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023.

              Hữu Lương – Ngọc Ánh