Thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015

Đăng ngày 02/02/2015

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Xuân Đức vừa ký công văn số:65, ngày 27/01/2015 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2015

TkiemdienTheo đó, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan công sở phải xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, khi thay thế lắp đặt dụng cụ điện phải chú ý quan tâm đến các chỉ số tiết kiệm điện theo quy định

Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, UBND thị xã yêu cầu chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50 % công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối. Khi thay thế đèn hư hỏng phải sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao; Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm

Đối với các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, khách sạn, UBND thị xã yêu cầu hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn như: máy điều hòa, bình nước nóng, bàn là điện; Khuyến khích sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và hạn chế trong các giờ cao điểm; Giảm 50 % công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào các giờ cao điểm

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, UBND thị xã yêu cầu tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca..

                                                          Khắc Giang