Thu Thủy ra mắt mô hình tổ thu gom rác thải tại nguồn

Đăng ngày 12/05/2022

Chiều ngày 12/5, Hội LHPN phường Thu Thủy tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ thu gom rác thải tại nguồn. Dự lễ ra mắt có đại diện phòng Tài nguyên môi trường Thị xã.

Tổ thu gom rác tại nguồn phường Thu Thủy gồm có 23 thành viên, trong đó đ/c chủ tịch Hội LHPN phường làm tổ trưởng và chia thành 3 bộ phận: bộ phận thu gom khu du lịch, tổ làm sạch bãi biển và bộ phận thu gom rác trong khu dân cư. Mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động, quản lý tập trung, tuân thủ pháp luật Nhà nước, nghị quyết các cấp hội, các quy chế, quy định của địa phương và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo đó, các thành viên trong tổ có nhiệm vụ thu gom, làm sạch môi trường, nhằm thực hiện chủ trương xoá bỏ các điểm tập kết rác tại phía Đông đường Bình Minh góp phần xây dựng đô thị biển xanh – sạch – đẹp và văn minh. Thực hiện tốt đề án “ Thu gom rác thải tại nguồn giai đoạn 2021 – 2025” của UBND Thị xã Cửa Lò.

Thông qua hoạt động của tổ, Thu Thủy sẽ phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào tại địa phương./.

Mỹ Hạnh  – Ngọc Ánh