Thu Thủy phát động phong trào thi đua “7 nhất”

Đăng ngày 25/03/2014

Doanh thu từ các hoạt động du lịch dịchu vụ đạt 64 tỷ đồng. Đặc biệt, chất lượng các dịch vụ du lịch của Thu Thủy đang dần khẳng định được đông đảo du khách đặt niềm tin.

Phát huy những kết quả này, phường Thu Thủy đã đề ra một số biện pháp và phát động các phong trào thi đua trong năm 2011. Tiêu biểu là phong trào thi đua “7 nhất” đó là: Công tác chuẩn bị tốt nhất; khách sạn, nhà hàng đẹp nhất; Vệ sinh sạch sẽ nhất; An ninh đảm bảo nhất; Phục vụ khách tốt nhất; Giá cả hợp lý nhất và kinh doanh đạt hiệu quả nhất.

Hiện nay, phường Thu Thủy đang khẩn trương quy hoạch lại các vị trí kinh doanh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch. Đồng thời, chú trọng công tác quảng bá hình ảnh du lịch của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phường Thu Thủy cũng đã giao nhiệm vụ phụ trách cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiêm vụ được giao.

Theo: Hữu Lương