Thông báo về việc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép vô chủ tại nghĩa trang khối 2 ( khối Tây Khánh cũ) phường Nghi Thu

Đăng ngày 03/03/2020