Thông báo về việc chuẩn bị các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng ngày 11/07/2022