Thông báo về việc cấm các loại phương tiện để phục vụ đêm khai trương du lịch năm 2019

Đăng ngày 26/04/2019

CV cam xe phuc vu Le hoi 2019