Quy định của Ủy ban nhân dân TX Cửa Lò về vị trí tập kết rác thải

Đăng ngày 25/06/2014

Để thực hiện tốt nội dung Công văn số 246/UBND-TN ngày 21/3/2014 của UBND Thị xã về việc thực hiện chỉnh trang công tác môi trường, UBND thị xã thông báo thời gian và vị trí tập kết rác như sau:

1. Thời gian tập kết rác: từ 20h đêm đến 01h sáng ngày hôm sau.

2. Địa điểm tập kết để xe Công ty MTĐT và DVDL Cửa Lò vận chuyển: theo các vị trí đã được quy định tại Công văn số 246/UBND-TN ngày 21/3/2014 của UBND thị xã Cửa Lò.

Để thực hiện tốt nội dung trên, UBND thị xã giao:

1. Giao Đội Thanh tra đô thị:

– Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, UBND các Phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường của các tổ chức, hộ gia đình kinh doanh, sản xuất trên khu vực lâm viên, bãi biển và trên toàn Thị xã; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về: tập kết rác không đúng thời gian và địa điểm quy định, không trang bị thùng đựng rác hoặc xe đựng rác đúng mẫu quy định.

– Giao nhiệm vụ và phân công trách nhiệm phụ trách từng vị trí tập kết rác cho từng cán bộ, đảm bảo không có rác thải tồn đọng từ 6h sáng đến 20h đêm.

2. Giao UBND các phường:

– Tuyên truyền người dân tập kết rác đúng thời gian: từ 19h đêm đến 6h sáng hôm sau đối với trong khu dân cư), từ 20h đêm đến 01h sáng ngày hôm sau đối với khu du lịch và đúng vị trí quy định.

– UBND các phường chịu trách nhiệm thông báo trên các phương tiện phát thanh của phường và thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm về: không có thùng đựng rác tại khu vực kinh doanh, vị phạm thời gian và vị trí tập kết rác đã quy định.

– Nếu sau 6h sáng trên địa bàn phường nào còn  để người dân tập kết rác sai thời gian và địa điểm quy định Chủ tịch UBND phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thị xã.

3. Giao Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ du lịch Cửa Lò:

– Công ty CP MTĐT và DVDL Cửa Lò khi tiến hành thu gom rác thải tại các địa điểm tập kết phải có chuông báo hiệu, loa thông báo cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, kiốt biết để đem rác ra đổ nhằm thu gom triệt để rác trong ngày.

– Tăng cường tần suất thu gom rác khu vực lâm viên, bãi biển, trục đường Bình Minh, các trục đường chính đảm bảo thu gom triệt để rác thải trước 6h sáng hàng ngày.

4. Giao Đài truyền thanh – truyền hình Cửa Lò:

Tuyên truyền, thông báo thường xuyên trong ngày về nội dung của thông báo này trên các phương tiện truyền thông thông tin để mọi người dân được biết và thực hiện.

Trên đây là thông báo của UBND thị xã về thời gian và vị trí tập kết rác thải; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường nghiêm túc thực hiện./.

Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò