Thông báo: Lịch tổ chức test nhanh trên toàn Thị xã Cửa Lò từ ngày 22/8-27/8/2021

Đăng ngày 24/08/2021

Thông báo: Lịch tổ chức test nhanh trên toàn Thị xã Cửa Lò từ ngày 22/8-27/8/2021 do Bệnh viện phục hồi chức năng Nghệ An và Trung tâm y tế Cửa Lò thực hiện…Đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân thực hiệnP.v