Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Tiến – Phó Chủ tịch UBND Thị xã tại hội nghị giao ban UBND Thị ngày 06/8/2013

Đăng ngày 26/03/2014

 

Ngày 06/8/2013, tại Trụ sở cơ quan HĐND – UBND Thị xã tổ chức cuộc họp giao ban UBND Thị xã. Thành phần tham dự: TT HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Dân Vận Thị ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị Thị xã, Chủ tịch UBND các phường (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã, Trạm Khuyến nông, UBND phương Nghi Tân tham dự họp chậm, Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa bỏ về giữa chừng cuộc họp). Đồng chí Nguyễn Đình Tiến – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị. Sau khi nghe đồng chí Phó Chánh văn phòng HĐND – UBND Thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, đơn vị trong tháng 7/2013, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8/2013, các nhiệm vụ cần tập trung giải quyết; các kiến nghị, đề xuất của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Đình Tiến kết luận:

Tháng 7 năm 2013, tình hình kinh tế – xã hội Thị xã tiếp tục phát triển ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Một số nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện đạt kết quả cao, cụ thể: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 – HĐND Thị xã khóa IV. Chỉ đạo sản xuất vụ hè thù, khai thác hải sản vụ cá Nam. Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “5 không” trong công tác quản lý Nhà nước du lịch. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với các đoàn khách về tham quan, học tập, làm việc tại Thị xã. Kiểm tra và triển khai các biện pháp tháo gỡ các điểm kinh doanh bán hàng giải khát, đồ lưu niệm, bán hàng ăn sáng trên tuyến đường Bình Minh, các trục đường ngang vi phạm quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Tiếp tục thực hiện công tác đền bù GPMB các công trình, dự án. Kiểm tra công tác tài nguyên – môi trường tại các phường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, bám sát cơ sở nắm tình hình và triển khai biện pháp giải quyết vấn đề khu đất ban hành giáo họ Yên Trạch làm sân bóng tại khối 6 phường Thu Thủy. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ. Bình xét danh hiệu thi đua cho ngành giáo dục năm học 2012 – 2013 sát, đúng. Tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, viên chức các trường. Kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường mầm non. Tổng kết việc thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 93/2007/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, triển khai kế hoạch thu hồi sau thanh tra kiểm tra. Làm việc với đoàn kiểm tra văn bản Sở Tư pháp về việc kiểm tra văn bản do UBND Thị xã ban hành năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013. Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mùa du lịch 2013, đẩy mạnh tấn công truy quét tội phạm. Bám sát cơ sở nắm chắc diễn biến tình hình tại các vùng đặc thù. Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2013. Chuẩn bị điều kiện tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại các phường.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

– Công tác quản lý nhà nước về du lịch còn bộc lộ một số tồn tại: Tình trạng xe ô tô dừng, đậu trên khu vực lâm viên bãi tắm, một số hộ kinh doanh chưa niêm yết giá theo quy định, bán hàng giải khát, đồ lưu niệm, bán hàng ăn sáng trên tuyến đường Bình Minh, các tuyến đường ngang vi phạm quy hoạch, hoạt động mô tô nước gây nguy hiểm du khách, nhân dân khi tắm biển, xe điện bắt chẹt giá du khách, vi phạm ATGT.

– Trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn của một số đơn vị, UBND các phường chưa thật sự quyết liệt, vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm.

– Ý thức chấp hành kỷ luật lao động của một số cán bộ công chức thiếu nghiêm túc, không chủ động trong việc tham mưu xử lý các công việc liên quan được giao.

– Công tác đền bù GPMB một số dự án còn chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra, công tác phối kết hợp giữa cơ quan, đơn vị, UBND các phường trong công tác đền bù GPMB có lúc chưa chặt chẽ, thống nhất.

– Tình hình an ninh vùng đặc thù có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra nhiều mặc dù các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, tệ nạn các đối tượng câu trộm chó vẫn diễn ra trên địa bàn gây bức xúc cho nhân dân.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2013.

1 – Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, khai thác vụ cá Bắc và chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống lụt bão.

– Giao phòng Kinh tế xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCLB: Giao các thành viên BCĐ PCLB Thị xã xuống địa bàn được phân công chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão: Nạo vét kênh mương nội đồng, công trình xây dựng cơ bản dở dang, hệ thống an toàn lưới điện…

Giao UBND các phường thống kê cụ thể diện tích đất bỏ hoang không sản xuất, diện tích không sản xuất trong vụ hè thu năm 2013 báo cáo UBND Thị xã (Qua phòng Kinh tế) trước ngày 20/8/2013.

– Giao phòng Kinh tế kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, phương án di dời lồng cá ra khỏi thủy diện Cảng Cửa Lò. UBND các phường: Nghi Tân, Nghi Thủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp với ngành chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm việc tái nuôi các hộ.

2 – Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch và thực hiện nghiêm chủ trương “5 không”. Thực hiện việc rà soát, đánh giá để tham mưu kịp thời các giải pháp chấn chỉnh các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về du lịch.

+ Giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã tổ chức hội nghị mời các thành phần liên quan bàn biện pháp quản lý hoạt động xe điện, mô tô nước.

+ Giao Đội Thanh tra đô thị, UBND các phường căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND Thị xã tổ chức tháo gỡ, xóa bỏ các điểm bán hàng, bán đồ ăn sáng sai quy hoạch.

+ Giao Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch, các thành viên tổ vận động tài trợ kinh phí lễ hội 2013 tiếp tục vận động tài trợ kinh phí.

3 – Triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2014 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4 – Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 – HĐND Thị xã khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2016. Phân công trách nhiệm tham mưu, xử lý các vấn đề cử tri và đại biểu HĐND Thị xã quan tâm.

5 – Tăng cường công tác đấu giá đất năm 2013 đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác TN – MT các phường trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền bù GPMB; tập trung các dự án trọng điểm đã được xác định.

+ Đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, đến ngày 31/12/2013 cơ bản hoàn thành công tác cấp GCNQSD đất. Giao phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký QSD đất tiến hành rà soát số liệu cấp GCNQSD đất, xây dựng kế hoạch về tiến độ thực hiện cấp GCNQSD và tham mưu tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ.

+ Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường: Tập trung triển khai thực hiện các bước xây dựng bảng giá đất năm 2014 sát, đúng. Tham mưu UBND Thị xã văn bản trình Sở ban ngành, UBND Tỉnh xin bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng dự án Đại lộ Vinh – Cửa Lò.

+ Tập trung xử lý dứt điểm vấn đề liên quan đến khu đất mà giáo họ Yên Trạch san làm sân bóng tại khối 6 phường Thu Thủy. Giao UBND phường Thu Thủy phân công cán bộ bám sát cơ sở nắm tình tình, triển khai kịp thời các biện pháp xử lý các tình huống xẩy ra.

6 – Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản. Hoàn chỉnh quy hoạch lâm viên bãi tắm trình Sở Xây dựng phê duyệt. Tiến hành kiểm tra chất lượng các công trình, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình vi phạm quy hoạch, không có giấy phép trên địa bàn.

+ Giao Phòng Quản lý đô thị hoàn chỉnh quy hoạch lâm viên bãi tắm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/8/2013. Phối hợp đơn vị liên quan, UBND các phường tiên hành rà soát công trình vệ sinh công cộng trên khu vực phía Bắc Quảng trường Bình Minh, tham mưu phương án bổ sung và nâng cấp để phục vụ du lịch 2014 và các năm tiếp theo. Kiểm tra, soát xét lại việc sử dụng đất nghĩa trang Nghi Hương phục vụ hung táng và cải táng. Chỉ đạo UBND phường Nghi Hòa sử dụng nghĩa trang theo đúng quy hoạch, nếu cần thiết khảo sát cho mở rộng.

+ Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã: Phân công cán bộ bám sát công trình chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm đã được xác định: Mương đường dọc số 3, dự án trạm xử lý nước thải, đường số 14, Mương tiêu úng vùng màu, nơi neo đậu tàu thuyền phường Nghi Tân…

7 – Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện việc điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt và đúng quy định.

Giao Chi cục Thuế phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch soát xét lại nguồn thu 8 tháng đầu năm, triển khai giải pháp tập trung thu thuế 4 tháng cuối năm 2013. Tham mưu tổ chức họp hội đồng xét giảm thuế đối với các khách sạn, nhà nghỉ, hộ kinh doanh có vị trí sinh lợi kém.

8 – Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học 2013 – 2014. Chú trọng đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, các chỉ tiêu về số lượng học sinh, số lớp năm học 2013 – 2014.

9 – Tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 68 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Chỉ đạo UBND các phường tổ chức đại hội Thể dục thể thao theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng.

10 – Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm, cơ bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước.

11 – Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung xử lý thu hồi sau thanh tra, kiểm tra cơ bản hoàn thành các vụ việc trong tháng 8 năm 2013.

12 – Duy trì chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng chiến đấu. Giữ vững ANCT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT. Bám sát cơ sở nắm chắc tình hình vùng đặc thù để triển khai kịp thời các biện pháp xử lý tình huống xảy ra.

+ Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Công an Thị xã tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

+ Giao Ban Chỉ huy quân sự Thị xã, Công an Thị xã chỉ đạo UBND các phường chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công diễn tập tác chiến trị an.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã tại hội nghị giao ban UBND Thị ngày 06/8/2013. Văn phòng HĐND – UBND Thị xã báo cáo Văn phòng UBND tỉnh, TT Thị uỷ, TT HĐND, UBND Thị xã biết để lãnh đạo, chỉ đạo; các đồng chí Phó chủ tịch tập trung chỉ đạo theo các lĩnh vực được phân công phụ trách; các phòng, ban, ngành cấp thị, Chủ tịch UBND các phường để tổ chức thực hiện./.

.
Theo: Vp HĐND-UBND thị xã Cửa Lò